Mèo Con và YOGA

Sự kết hợp hoàn hảo

Mèo Con được luyện tập Yoga từ rất sớm.

Nhằm đạt được sức khỏe dẻo dai và đặc biệt là sự cân bằng thể chất và xúc cảm. Yoga là số một!

Yoga07
Mèo Con học Yoga

YOGA

Sự hứng khởi của các bé Mèo Con

Yoga06
Yoga01
Yoga05

Yoga theo nguồn gốc chữ Phạn là kết hợp, kết hợp giữa thể xác và tinh thần, giữa con người với Vũ trụ, kết hợp Bản ngã cá nhân, ý thức cá nhân với ý thức Vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với cái vô hạn.
Có thể nói một cách vắn tắt YOGA là một phương pháp rèn luyện qua đó con người có thể ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và tăng cường sức khoẻ, đồng thời qua đó có thể phát triển trí tuệ lên cao không ngừng, đạt tới sự hiểu biết bản thân và xã hội rất sâu và con người trở nên hạnh phúc…

Yoga02
Yoga04
Yoga03
mimi and honey
Yoga09
little cat gate and logo